Kateřina Koláčková, ovdovělá Mrkvičková,
rozená Moravcová

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

946

 
   
Jak je patrné ze schématu byla Kateřina dvakrát provdána a shodou okolností její manželé byli našimi předky. První manžel byl Jiří Mrkvička se kterým měla dceru Annu, která se provdala za Matěje Doležala, sedláka v Březince č.3. Takto jsou naše rody svázány se starým selským rodem Doležalů ze Březinky. Po smrti Jiřího Mrkvičky se znovu provdala za Matěje Koláčka, který je předkem nejen mého děda Jaroslava Vítka, ale i jeho manželky, mé babičky Marie, rozené Vojtěchové. Je to více než komplikované, proto jsem tuto ztrátu předků znázornil v tomoto diagramu .