Kateřina Koláčková, ovdovělá Mrkvičková,
rozená Moravcová

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

946

 
   
Jak je patrné ze schématu byla Kateřina dvakrát provdána a shodou okolností její manželé byli našimi předky. První manžel byl Jiří Mrkvička se kterým měla dceru Annu, která se provdala za Matěje Doležala, sedláka v Březince č.3. Takto jsou naše rody svázány se starým selským rodem Doležalů ze Březinky. Po smrti Jiřího Mrkvičky se znovu provdala za Matěje Koláčka, který je předkem nejen mého děda Jaroslava Vítka, ale i jeho manželky, mé babičky Marie, rozené Vojtěchové. Je to více než komplikované, proto jsem tuto ztrátu předků znázornil v tomoto diagramu .   
Byly nalezeny tyto záznamy o narození dalších potomků Kateřiny a Jiřího Mrkvičky: *31.7.1739 byla pokřtěna Kateřina; *28.7.1743 byl pokřtěn Jan; *26.11.1746 byla pokřtěna Kateřina.  
S Matějem Koláčkem potom měla ještě tyto další potomky: *3.5.1750 byl pokřtěn Václav; * 6.6.1752 byl pokřtěn Matěj; *25.7.1761 se narodila a 26.7.1761 byla pokřtěna Františka. Záznamy jsou na stránce Rašovy.