Marie Vítková rozená Vojtěchová

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

6

 
   
Babička byla nesmírně hodný a laskavý člověk. Celý život se starala o hospodářství a po založení JZD ji ještě přibyla práce tam, až do odchodu do důchodu. Nevynechala jedinou mši v Hošťalovicích ani v Turkovicích, kam ji ještě když jí bylo kolem sedmdesáti, vozil její zeť Josef Zahradník na motorce.
Babička je pochována v Hošťalovicích.
Marie měla tři sestry:
Anna provdaná Vítková * 13.10.1896 - †6.7.1957, žila v Hošťalovicích 39. Její manžel byl Jan Vítek, bratr mého dědy Jaroslava Vítka.
Emílie provdaná Zrůstová * asi 1905 -†2.11.1983, žila v Holotíně
Božena provdaná Svobodová *??? -†??? žila v Chrtníkách
Kromě Emílie měla s Jaroslavem Vítkem ještě dcery
Vlastimilu provdanou Weinpoldovou *24.11.1929 - †27.9.2015, žila v Praze
Jaroslavu provdanou Zahradníkovou
 
   

 
Na kozlíku sedí manželé Suchánkovi z Holotína. Zprava ženich Jaroslav, nevěsta Marie, synovec ženicha Josef Minařík, stojící Stanislav Suchánek , družička je Božena Koberová (Minaříková) z Hošťalovic. Někdy před rokem 1924 v Holotíně  
   

 

Na dvorku v Hošťalovicích č.p.26 kolem roku 1971

 

      

 
Vlevo (stojící) při sekání dříví na topení se svou maminkou Marií v pozadí staré stavení č.p. 26, kolem roku 1940. Vpravo před hospodářským objektem č.p. 26. Otevřené dveře vedly do chléva a za těmi zavřenými vedlo schodiště do "patra". Cca 1958   

     

 

S vnučkou, Katkou Weinpoldovou na studni. Cca 1969

 

 
Hrob v Hošťalovicích, kde je pochována. Zleva dcery Vlastimila Weinpoldová a Jaroslava Zahradníková, Vpravo je babička Marie Vítková.  
   

 

U šicího stroje kolem roku 1971. Fotil jsem tajně a bylo málo světla

 

 
   
 
   

Sestry a jejich potomci

 
 
Sňatek Boženy Vojtěchové a Jaroslava Svobody kolem roku 1930. Děti zleva: : Jarmila Svobodová z Holotína asi z přízně ženicha, Emílie Vítková provdaná Turynová, moje máma Emílie Vítková provdaná Šeráková (ty šatičky šila její máma a moje babička Marie Vítková a byly bleděmodré), Božena Zrůstová provdaná Janků, František Vítek. Dospělé osoby v pozadí už nikdo nepoznává. Svobodovi žili v Chrtníkách.  
 
Toto je svatba dcery Boženy Vojtěchové provdané Svobodové. Horní řada zleva :Jaroslav Svoboda, otec nevěsty; Emílie Šeráková; Rudolf Šerák . Dolní řada: matka ženicha; Božena Svobodová provdaná Fofoňková; Zdeněk Fofoňka. Foto kolem roku 1950  
   
Fotografii Emílie Vojtěchové provdané Zrůstové se mi nepodařilo objevit tak nejprve ve vojenském její syn Jaroslav Zrůst, který žil v Holotíně s rodiči:  

 
   
a svatební foto její dcery Boženy:  

 
Horní řada zleva: Jaroslav Vítek; Emílie Vítková provd. Šeráková; ??; Rudolf Turyna. Dolní: ??; Janků ??; Božena Zrůstová provdaná Janků, Zrůst Václav, její otec. Foto kolem roku 1945 Janků žili v Holotíně stejně jako rodiče Boženy. Pamatuji si, že jsme od nich dostávali báječný med.  
   

 

Sňatek Anny Vojtěchové s Janem Vítkem, který byl bratr mého dědy Jaroslava Vítka. Žili v Hošťalovicích č.p. 39