Marie Vojtěchová rozená Vítková

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

14

 
   
Na prababičku si vzpomínám pouze matně. Při každé návštěvě Holotína mi dávala vždy pětikorunu. Byl jsem jí na pohřbu. Bylo to v zimě a já jsem nesl z Holotína do Turkovic před smutečním průvodem křížek. Zatím jsem nezjišťoval přesné datum úmrtí, protože matrika není veřejně přístupná. Je uložena na matričním úřadu v Cholticích nebo Heřmanově Městci.  
Marie, moje prababička měla ještě dvě sestry: Annu *25.3.1867 a Barboru *3.3.1876. Ta však záhy po narození zemřela †15.4.1876. Matriční záznamy jsou na stránce Holotína  

Kromě mé babičky Marie měli manželé Vojtěchovi další tři dcery:

Anna provdaná Vítková * 13.10.1896 - †6.7.1957, žila v Hošťalovicích č.39. Její manžel byl Jan Vítek, bratr mého dědy Jaroslava Vítka.
Emílie provdaná Zrůstová * asi 1905 -†2.11.1983, žila v Holotíně
Božena provdaná Svobodová *??? -†??? žila v Chrtníkách

Více na stránce mé babičky Marie.

 
   

 

S manželem Antonínem Vojtěchem

 

 

Pomáhala v Hošťalovicích dceři Marii při sekání dříví na topení (sedící). V pozadí staré stavení č.p. 26, kolem roku 1940.