Domů   

              Závratec

 

 

 
   
   

Předci v Závratci

 

 
   

 
   

 
Ve světlemodrém ohraničení je statek Opočenských č.p. 12, ve žlutém je č.p.14 u Novotných a v bílem č.p.6 Hlušičkovi. Domy zde existují dodnes, souhlasí i jejich číslování.  

 
Podle Berní ruly Časlavsko žili Hlušičkovi v Závratci již před rokem 1654.  
   

Co se ještě nalezlo v matrikách jako materiál pro další bádání

 

Matriky farního úřadu Ronov n.D. a Míčov

 
   

Rod Opočenský

 
 

sig.127, sn501; Závratec  †30.3.1739 zemřel ve věku 65 let (*okolo1674) Jan Opočenský, soused závratenský. Je možným otcem Jiřího, ale nelze to prokázat.

 
 

sig.127, sn521; Závratec †5.4.1743 zemřela Anna ve věku 60 let (* okolo, vdova po Janu Opočenském ze Závratce. Jedná se asi o Matku  Jiřího, ale nelze to prokázat.

 
 

sig.127, sn114; *21.10. 1741 byl pokřtěn Jan, bratr Františka; otec Jiří Opočenský, matka Kateřina

 
 

sig.127, sn135; *2.12.1743 byla pokřtěna Barbora, sestra Františka; otec Jiří Opočenský, matka Kateřina

 
 

sig.127, sn146; *15.1.1745 byl pokřtěn Matěj, bratr Františka; otec Jiří Opočenský, matka Kateřina

 
 

sig.127, sn164; *5.12.1746 byl pokřtěn Antonín, bratr Františka; otec Jiří Opočenský, matka Kateřina

 
 

sig.127, sn180; *20.7.1748 byl pokřtěn Jakub, bratr Františka; otec Jiří Opočenský, matka Kateřina

 
 

sig.127, sn200; *20.10.1750 byl pokřtěn Václav, bratr Františka; otec Jiří Opočenský, matka Kateřina

 
 

sig.127, sn236; *14.3.1755 byl pokřtěn Josef, bratr Františka; otec Jiří Opočenský, matka Kateřina

 
 
sig.127, sn257; *19.8. 1757 byl pokřtěn Antonín, bratr Františka; otec Jiří Opočenský, matka Kateřina  
   

Rod Hlušička

 

Ronov n. D. sign. 127

 
 
sn13 *6.12.1696 byla pokřtěna Dorota. Otec Jakub Hlušička, matka Dorota  
 
sn24; *29.11.1699 byla pokřtěna Alžběta. Otec Jakub Hlušička, matka Dorota  
 
sn36; *27.7.1702 byla pokřtěna Krystina. Otec Jakub Hlušička, matka Dorota  
 
sn50; *14.5.1705 byl pokřtěn Jan Nepomucký. Otec Jakub Hlušička, matka Dorota  
 
sn68; *19.9.1708 byla pokřtěna Magdalena. Otec Jakub Hlušička, matka Dorota  
 
*5.5.171 byla pokřtěna Anna. Otec Václav Hlušička, matka Ludmila  
 
sn170 13.11.1716 byli oddáni Pavel Hlušička ze Závratce s Annou, dcerou Václava Mrázka ze Závratce.  
 
 sn118; *24.2.1717 byla pokřtěna Anna; otec Pavel Hlušička, matka Anna  
   

Ronov n. D. sign. 127

 

 

sn11; *2.1.1724 byl pokřtěn Matěj; otec Pavel Hlušička, matka Anna

 
 

sn467; 1.2.1756 byli oddáni Matěj, pozůstalý syn po nebožtíkovi Pavlovi Hlušičkovi, bývalém obyvateli v Závratci s Kateřinou, vlastní dcerou Václava Cypriána souseda závratského.

 
 

sn12; *30.3.1724 byla pokřtěna Ludmila; otec Jiří Hlušička, matka Dorota

 
 

sn16; *10.6.1726 byla pokřtěna anna; otec Jiří Hlušička, matka Dorota

 
 

sn77; *22.8.1737 byl pokřtěn Jan, bratr Matěje; otec Matěj Hlušička, matka Magdalena

 
 

sn472; †17.1.1758 zemřela Dorota Hlušičková ze Závratce, stáří 58 let.

 
 

sn486; †30.10.1734 zemřela wdova po Václavu Hlušičkovi ze Závratce

 
 

sn496  †1.1.1738 zemřel Pavel Hušička, obyvatel v Závratci, věk 42 let

 
 

sn515; †14.1.1742

 
 

sn263 *15.3.1758 byl pokřtěn Josef , bratr Anny; otec Matěj Hlušička, matka Kateřina - †22.3.1758

 
 

sn324; †22.3.1758. Zemřela Kateřina manž. Matěje Hlušičky, obyvatele v Závratci. Toto nemůže být Kateřina, náš předek, protože ta porodila ještě 16.12.1784 Kateřinu

 
 

sn 339; 16.1.1759 byli oddáni Matěj Hlušička s vdovou Annou pozůstalou po nebožtíkovi Janovi Spěvákovi z Biskupic

 
   

Ronov n.D,sign.128

 
 

sn176; Závratec 6; dne  *28.3.1781 byl pokřtěn Václav, bratr Anny; otec Matěj Hlušička, matka Kateřina

 
 

sn193; dne  *6.12.1784 byla pokřtěna Kateřina, sestra Anny; otec Matěj Hlušička, matka Kateřina

 
   

Rod Novotný

 
V Závratci žili v podstatě dva rody Novotných. Jeden rod pocházel z č.p.9. Neprokázalo se, že by byly nějaké vazby na další rod Novotných který žil v č.p.14 a 15 a právě z tohoto rodu pocházejí naši předci. Proto nejprve uvádím záznamy tohoto rodu a pro další bádání uvádím na konci i záznamy rodu Novotných z č.p.9  
 
sn57; dne *20.7.1706 byla pokřtěna Anna, dcera Bartoloměje Novotného a Mařeny. Možná sestra Václava.  
 
sn82; * 21.12.1710 byl pokřtěn Jan, otec Bartoloměj Novotný, matka Magdalena (Máří magdalena) možný bratr Václava.  
 
sn105;dne *31.7. 1714 byl pokřtěn Václav, otec Bartoloměj Novotný, matka Mařena. Lze předpokládat, že tento Václav po narození zemřel (záznam nebyl objeven), proto další narozeně dítě pojmenovali rovněž Václav:  
 
sn110; dne *19.9.1715 byl pokřtěn Václav, otec Bartoloměj Novotný, matka Mařena. Toto je možná náš předek Václav.  
 

sig.127 sn228 dne *31.1.1754 byla pokřtěna Kateřina, možná sestra Václava. Otec Václav Novotný matka Dorota

 
 

sig.127 sn251 dne *26.1.1757 byla pokřtěna Magdalena, možná sestra Václava. Otec Václav Novotný matka Dorota

 
 

sig.128 sn7 dne *10.5.1759  byl pokřtěn Josef, možná bratr Václava. Otec Václav Novotný matka Dorota

 
 

sn199; Závratec 11; dne *19.11.1785 byl pokřtěn Jan, bratr Václava; otec Václav Novotný, sedlák, matka Anna

 
 

sn175; Závratec 9;* 4.9.1804 byl pokřtěn František, bratr Kateřiny; otec Václav Novotný při otci Anna dcera Matěje Hlušičky. František se sice narodil v č.p. 9, ale další děti se narodili již v č.p. 15:

 
 

sn179; Závratec 15;13.11.1810 se narodila a byla pokřtěna Marie Magdalena sestra Kateřiny; otec Václav Novotný, podruh; matka Anna, dcera Matěje Hlušičky

 
 

sn180; Závratec 15; dne 27.11.1813 se narodil a 28.11.1813 byl pokřtěn František, bratr Kateřiny; otec Václav Novotný, podruh, matka Anna, dcera Matěje Hlušičky

 
   

Ronov n.D,sign.135

 
 
 

sn83; Závratec 15; dne 15.7.1817 se narodil a  byl pokřtěn Josef, bratr Kateřiny; otec Václav Novotný, domkář, matka Anna, dcera Matěje Hlušičky

 
 
 
sn85; Závratec 15; dne 11.4.1822 se narodil a  byl pokřtěn Josef, bratr Kateřiny; otec Václav Novotný, domkář, matka Anna, dcera †Matěje Hlušičky  
   
   

Novotní z č.p.9

 

Uvádím pro úplnost. S největší pravděpodobností nejsou našimi předky.

 
 

sn161; *10.10.1778

 
 

sn169; *13.4.1780

 
 

sn178; *29.7.1781

 
   

Ronov n.D,sign.129

 
 

sn165 *29.8.1784

 
 

sn166 *20.5.1786

 
 

sn168 *7.8.1788

 
 

sn168 *18.4.1790

 
 

sn169 *22.5.1793

 
 

sn170; *15.7.1795

 
 

sig.142; sn150 8.11.1795

 
 

sn171; *30.8.1796

 
 

sn172; *25.1.1799

 
 

sn172; *9.8.1799

 
 

sn173; *28.12.1800

 
 

sn149; *19.7.1803

 
 

sn153; †14.11.1813