Václav Novotný

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

227

 
   
Nebyl objeven záznam o narození. Lze se jen domnívat, že jeho rodiči byl Václav Novotný (ten je uveden na záznamu o sňatku) Dorota. Záznamy možných sourozenců viz stránka Závratec.  
Byl objeven ještě jeden potomek: *19.11.1785 byl pokřtěn Jan. Záznam viz stránka Závratec