Václav Novotný

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

113

 
   
Byl objeven jeden sourozenec: *19.11.1785 byl pokřtěn Jan  
Nepodařilo se objevit záznam o sňatku i když oba snoubenci žili v Závratci. Podařilo se dohledat ještě tyto potomky: *4.9.1804 byl pokřtěn František. Zde je nutné podotknout, že se narodil v č.p.9. Další děti se narodily v č.p.15: *13.11.1810 se narodila a byla pokřtěna Marie Magdalena; dne *27.11.1813 se narodil a 28.11. byl pokřtěn František. Záznamy viz stránka Závratec