Václav Novotný

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

455

 
   
Jediný důkaz, že Václavov je náš předek je záznam o sňatku syna Václava, ke je uveden jako jeho otec. Podle nalezených záznamů o narození lze jen předpokládat, že jeho manželka se jmenovala Dorota, se kterou měl další potomky.  Dále je možné předpokládat, že jeho rodiče byli Bartoloměj Novotný a Mařena. Viz záznamy na stránce Závratec. Zde také naleznete záznamy o narození dvou dítek se jménem Václav. Oba se narodili právě Bartoloměji a Mařeně, ale nelze určit, který z nich je náš předek. Starší byl pokřtěn  *31.7. 1714 a mladší *19.9.1715.  Lze předpokládat, že starší zemřel (záznam nenalezen), proto pokřtili další dítko stejným jménem. Toto by mohl být náš předek. Vždyť i rok vypočtený z data úmrtí a věku (1798-80=1718) tomu přibližně odpovídá.   Jsou to ale jen dedukce, které nelze doložit.