Domů  

   Třenice

 

 

 

Z našich předků v obci žili:

 
   
Rodiště mé babičky Marie Kešnerové provdané Šerákové. Pamatuji si, že do Třenic a Cerhovic jezdívala ke komusi na návštěvu ještě v 50. letech 20. stol. Bohužel si už nepamatuji ke komu. Asi nejspíš k některému sourozenci jejího otce Václava nebo k Boubínovým, z jejichž přízně pocházela její nevlastní matka Božena rozená Kovandová.
 
 
Kešnerovi - to byl starý kovářský rod. Zatím nejstarší objevený doklad je záznam o narození Jakuba, syna obecního kováře Víta Kešnera a jeho ženy Marie. Jakub se narodil v Drozdově a byl starším sourozencem Víta Kešnera, našeho společného předka. Jejich otec se narodil kolem roku 1641, neboť se dochoval záznam o jeho úmrtí, † 15.8.1726 ve věku 85 let. Další pátrání je ztíženo tím, že nejstarší cerhovická matrika narozených Cerhovice 1 je až od roku 1678 a jiné, starší matriky neexistují.  

 
Drozdov; 9.6.1690 byl pokřtěn Jakub bratr Víta Kešnera; otec Vít Kešner, kovář z Drozdova; matka Mářa. Zatím nejstarší záznam o rodu Kešnerů.  

 

 

Kovařinou se tento rod živil asi velmi dlouho. Napovídá tomu i samotné jméno. Domnívám se že to je česká zkomolenina německého jména Kettner, na Kcztner, dále Kestner a nakonec Kessner- Kešner. Kettner - to byl řetězokovář, čili výrobce řetězů.
Dynastie kovářů z rodu Kešnerů končí v Třenicích někdy po roce 1862, kdy byla zprovozněna železniční trať Praha - Plzeň. Nastal úpadek formanského řemesla a s tím i podpůrných profesí. Mezi nimi to byli i kováři, kteří prováděli opravy formanských vozů a překovávali koně. Nastal rozvoj průmyslové výroby železných výrobků zejména v Královodvorských železárnách, které doznaly rozsáhlé přestavby roku 1860. Bylo zrušeno tavení v dřevouhelných pecích ( to způsobilo úpadek dalšího řemesla našich předků z této oblasti - uhlířů, pálících dřevěné uhlí v milířích ze dřeva brdských lesů) a byly zavedeny vysoké pece koksové, byla vystavěna nová slévárna s modelárnou, mechanické dílny a další moderní provozy. Navíc v roce 1845 byla v oblasti Zdic objevena ložiska železné rudy (hnědel, krevel a sférosiderit). Důlní díla byla stavěna v pásmu táhnoucímu se od Rudné u Prahy (nučická ruda) po Žebrák a Točník. Na některém z těchto dolů pracoval již jako horník i Jan Kešner, syn posledního třenického kováře Josefa Kešnera.
 

 
Dochovanými obrázky si připomeňme některé potomky tohoto rodu:  
 
 
Jan Kešner, syn Josefa Kešnera a Barbora Kešnerová rozená Nová se syny. Ten vlevo je Václav, můj praděd a vpravo by měl být Jan  
   
 
 Josef Kešner měl ještě syna Josefa (bratr Jana) a ten měl dceru Antonii Kešnerovou.....  
 
.....syny Gustava, který se vystěhoval do USA,....  
 
...a Karla...  
 
...a dceru Annu. Všichni byli  bratranci a sestřenky mojí babičky Marie Kešnerové:  
 
   
 
V Třenicích v č.p.5 žila rodina Matěje Boubína. I k této rodině měla moje babička určitý vztah. Syn Matěje Boubína Jan, byl totiž opatrovníkem Boženy Kovandové, která se po sňatku s Václavem Kešnerem stala novou matkou mé babičky.  Více o zajímavém osudu této fotografie  a rodu Boubín z Třenic  naleznete  na stránce Kdo je kdo? Foto od pana Zdeňka Hoška ale stejné je i v babiččině albu.  
 

A  ještě skica mapy  Josefského katastru z roku 1839. Číslování je zde poněkud  nečitelné, ale podle otisku jsem určitě správně označil, kde byla Kešnerova kovárna № 8 a domy № 12, 34 a 27. Číslování je platné dodnes.  
 
   
 
   
 
Č.p. 12 Macháčkova ulice. Zde spatřila světlo světa moje babička Marie Šeráková, rodem Kešnerová  
 

Č.p.8 Kymličkova ulice. Zde bývala stará Kešnerovská kovárna

 
 
Č.p. 34 Kymličkova ulice. Zde býval dům rodiny Jana Kešnera, horníka.    
 
 
Č.p. 27, Moskevská ulice. Tady spatřil světlo světa Václav Kešner, otec mé babičky Marie. Ta černobílá fotka je  od pana Zdeňka Hoška a byla pořízena kolem roku 1980  
   

Cerhovice 05, 06, 07 potomci Tomáše  a Marie Kešnerových

 
   
 
 

Třenice 18; *8.9.1804 se narodil a byl pokřtěn Václav, bratr Josefa; otec Tomáš Kešner, obecní kovář; matka Marie, rozená Kozlerova

 
 
 

Třenice 8; *12.6.1817 se narodil a 13.byl pokřtěn Antonín, bratr Josefa; otec Tomáš Kešner, obecní kovář; matka Marie, rozená Kozlerova dcera Martina a †Evy

 
 
 

Třenice 8;  *20.8.1820 se narodil a byl pokřtěn Tomáš, bratr Josefa; otec Tomáš Kešner, kovář; matka Marie, dcera Martina Kozlera

 
 
 

Třenice 8; *25.12.1826 se narodila a 26. byla pokřtěna Anna sestra Josefa; otec Tomáš Kešner mistr kovářský, domkář ze vsi Třenice syn po †Josef Kešner též mistra Kovářského a matky Kateřiny rozené Hřivalovy [má být Hříbalovy] ze vsi Tejčka; matka Marie dcera Martina Kozlera sušárníka ze vsi Drozdova a matky †Evy rozené Baudovy [má být Hladovy]ze vsi Terešova

 
   
Sourozenci Václava Kešnera - děti Barbory a Jana Kešnerových  
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

 

 

Záznam o narození mladší sestry Josefa Nového Marie *14.9.1822. Ta se narodila již v Třenicích. Ostatní Josefovi sourozenci se narodili v Chlustině. Tento záznam je velmi důležitý pro svoji podrobnost i to, že Jan Nový a jeho žena Kateřina se s rodinou přestěhovali do Třenic někdy před rokem 1822.