†Václav Kešner

 

Rodiště     Bydliště

ID

9

 
   
Václav se nejdříve živil coby nádeník [námezdná síla najímána bez smlouvy na denní práci za denní mzdu.]. Po sňatku s Josefou Krátkou se jim narodilo v roce 1891 první dítě Jan, který však záhy umírá. V roce 1893 se narodila moje babička Marie.
Myslím, že do Prahy Kešnerovi přišli kolem roku 1896 viz první policejní přihláška rodiny Kešnerových do Prahy. Zde je ještě celá rodina kompletní. Václav začíná pracovat jako c.k. dozorce (Gefangen Aufseher) . Velmi brzy po příjezdu do Prahy dne †9.10.1898 umírá Josefa, jeho první žena. Znovu se žení s Boženou Kovandovou dne 13.2.1899, která vychovala Marii po jeho smrti sama viz druhá policejní přihláška. Na této policejní přihlášce je i datum úmrtí Václava. Vzpomínám si, že babička říkala, že zemřel na zánět středního ucha, který dostal po prochladnutí a promočení, jak o tom píše na pohledovém lístku zde. Podle zápisu v matrice zemřel na hnisavý zánět mozku, ale zánět středního ucha toho byla příčina.

Podle policejních přihlášek, žili Kešnerovi v roce 1896 na Pankráci č. 10, 17 a 69.
Po smrti Josefy a Václava žila Božena Kovandová s mojí babičkou rovněž na Pankráci v č.p. 17 a 34 . Všechny ty domy byly v prostoru dnešní ulice Na Pankráci , tehdejší Benešově třídě ( tak se jmenovala v roce 1914). Vše vzalo za své v rámci výstavby sídliště Pankrác. Viz mapa z roku 1914. Více o Boženě Kovandové jsem napsal na stránce Marie, její nevlastní dcery.
 
 
     
Fotografie z babiččina alba. Fotka s rodiči, kde podle jejího vyprávění je Václav vlevo nad svým otcem Janem. Ten druhý jinoch je podle věku Jan Křtitel Kešner, mladší bratr Václava. Na druhé fotografii je v hodnosti četaře, ale nevím co je to za uniformu c. a k. vojska. Pozoruhodné je, že má zavěšeny pod levým ramenem nějaké šňůry s bambulkami, podobné šňůrám, jaké mívají dozorčí. Možná je to uniforma dozorce...nevím.   
 
 
Milá ženo, věděti Ti dávám že jsme se Šťastně dostali na místo do Bezna, dnes jsme kapánek zmokli. Srdečný pozdrav zasílám Tobě  a políbení Vám obou domů mě se zde líbí líbám všechny. Pozdravuju Doubravovi zvláště Pepu. S Bohem. Takto psal Václav své druhé ženě Boženě. Bohužel druhá strana je poničena, protože to měla babička nalepené ve svém albu. Václav neměl tušení, že to zmoknutí a následné nachlazení bude pro něj osudové. Václav zde pozdravuje též Doubravovi. Sestra Václava Anna * 13.5.1865 byla provdána Nejedlá. ovdověla a provdala se podruhé za Josefa Doubravu a tím se stali Doubravovi našimi vzdálenými příbuznými. Měli syna Josefa * 1892. Vím, že babička chodila do Nuslí navštěvovat kolem roku 1955 "tetu Doubravovou", která tak byla asi v jejím věku. Mohla to být manželka tohoto Josefa.  Více o Doubravových zde.  
 

 
   
 
 
   
 
 
AHMP, Michle MCH O39 pag.177. Druhý sňatek Václava s Boženou Kovandovou, která byla babičce druhou matkou. Prvním svědkem byl Jan Boubín, opatrovník Boženy a druhým svědkem byl Karel Cipra. Podle policejní přihlášky byl rovněž z přízně, protože si vzal za manželku Barboru, Václavovu sestru.     
   
 
   

 
Policejní přihlaška  10.2.1896 přihlášeni Pankrác č.p.10 a 12.12.1896 Pankrác č.p. 60; Kešner Wenzel, Gefangen Aufsleher [vězeňský dozorce] *1863 Třenice Bez. [Bezirk - okres] Hořowitz; Josefa; Gattin [manželka] * 1868; geb. [geborene - rozená - ale nevyplněno, má být Krátka]; Marie; Tochter[dcera]; *1893   

 
Na této policejní přihlášce 3.4.1902 Pankrác č.p.17 a 22.11.1905 Pankrác č.p.34 je již uvedena jen Kešnerová Božena roz. Kovandová; vdova po c.k. dozorci (Václavu †27.1.1901); * 1877 a Marie; dcera [nevlastní] *4.8.1893.  

 
   

 
   

 

Další potomci a příbuzní

   
 
Prvorozený syn, který zemřel v necelých třech měsících života. Záznam o narození je v matrice, která zatím není veřejně přístupná.  
   

 

Sourozenci

 

Kromě Anny provdané Doubravové měl Václav ještě tyto sourozence:  
   
 

Jak ukazuje policejní přihláška, Barbora se provdala za Karla Cipru, který byl Václavovi za svědka na jeho druhé svatbě s Boženou Kovandovou

 

konskripce

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Doubravovi

 

Jak jsem již podotkl.  Sestra Václava Anna * 13.5.1865 byla provdána Nejedlá. Ovdověla a provdala se podruhé za Josefa Doubravu *1828, původně ševce, později dozorce vězňů , také ovdovělého. Byl tedy Václavovým kolegou a sňatkem s Annou se stali Doubravovi našimi vzdálenými příbuznými.  
   
 

Anna Kešnerová, sestra Václava byla nejprve provdána za kováře Josefa Nejedlého z Třenice č 11. Ovdověla 9.10.1888 a provdala se znovu za vdovce Josefa Doubravu:

 
 

V poznámce je, že zemřel dne 9.11.1953 v Praze Nuslích č.p. 355, ale to je chyba! To zemřel jeho syn - viz níže.

 
 

V poznámce je, že zemřel dne 9.11.1953 v Praze Nuslích č.p. 355

 

   

 
Původně Doubravovi žili na Novém Městě Pražském (379 -II a 1449 -II); Josef Doubrava Schuhmachergeselle [obuvnický tovaryš a pod tím dopsáno]  Gefangenaufsleher [vězeňský dozorce] *1828; Agnes †23.1.1839 geb. [geborene-rozená] Burda, gattin -[manželka] *1825; Franz sohn [syn] *1852. Doubravovi pocházeli z Obděnitz Bez. [Bezirk- okres] Seltschan [Obděnice u Sedlčan]     

 

Na této přihlášce již rodina žila na Pankráci 1889 v č.p. 17 (kde také v r. 1902 žila vdova po Václavovi Božena Kešnerová s Marií); r. 1890 č.p. 69 ( i tady v roce 1896 Kešnerovi žili); Doubrava Josef ;  Gefangenaufsleher in Provinzialstrafhause [vězeňský dozorce v městské věznici] Witwer [vdovec] *1828; Anna geb. Kešner [před tím provdaná Nejedlý] gattin *1865; Třenice; Franz, syn Byl zaměstnán jako pisař ve Všeobecné nemocnici, * 1852; Josef, syn *1892 [pozn.:] na vojně v Plzni 35 p.pl. 7.komp. 11.4.1914.      

 

 

Z poslední přihlášky je patrné, že Josef starší zemřel [Gatte †28.12.1809] Anna Doubravová roz. Kešnerová, Witwe, Wirtschafterin [vdova a hospodyně] *1865, žila se svým synem Josefem *11.12.1892 nejprve v r.1910 v Neklanově ulici č.p. 117 -VI [ Vyšehrad] a v roce 1911 Na Slupi č.p. 45 -II.  

 
 A to je zatím poslední stopa po rodině Doubravových, kteří patříli k dobrým přátelům - příbuzným Vaclava Kešnera a jeho rodiny.