†Vít Kešner

 

Rodiště     Bydliště

ID

639

 
I když to není nikde uvedeno, předpokládám, že když jeho otec byl obecním kovářem, i on toto řemeslo v Drozdově vykonával, protože i jeho  syn Ferdinand byl kovářem. Vít měl dva bratry: *9.6.1690 byl pokřtěn Jakub a *11.1.1693 byl pokřtěn Matěj. Záznamy o jejich křtu jsou na stránce Drozdova.

Kateřina a Vít Kešner měli, krom Ferdinanda, ještě tyto potomky: *25.7.1721; byla pokřtěna Anna; *27.1.1724; byl pokřtěn Matěj; *9.9.1725; byla pokřtěna Ludmila a *30.11.1727; byl pokřtěn Ondřej. Všechny záznamy jsou na stránce Drozdova.