Domů   

   Příkosice

 

 
   
   

Z našich předků v obci žili:

 

 

 

 
   

 

 

V Příkosicích žila také jeden čas i rodina Vrátných ze Štítova. V Příkosicích se narodila Kateřina Vrátná, stejně jako její sourozenci Matěj *1726; Václav *1730; Vojtěch *1732 a Ludmila *1733 (viz záznamy níže). Ale v roce 1736 se už ve Štítově narodila další sestra Anna Marie a v roce 1739 Dorota. Také ze záznamu o sňatku Kateřiny s Ondřejem je patrné. že v té době již Vrátní žili ve Štítově: ...s Katerzinou cerou po nebost. Matiejovi Wratnim ze Stitova.... Ze záznamu o narození otce se dozvídáme, že i Matěj Vrátný se narodil ve Štítově. Ve Štítově také zemřel. Z toho plyne, že Vrátní pocházeli ze Štítova, ale nějaký čas žili v Příkosicích. Předpokládám minimálně od roku 1726, to se v Příkosicích narodil náš Matěj, do roku 1736, to se narodila již ve Štítově Anna Marie.

 
 

 

Příkosice je vesnice, kde jednotlívá stavení byla roztroušena na dosti velké ploše. Proto je zde pouze část mapy, kde se nachází stavení č.p.59, ležící na parcele č. 1. Zvýrazněno žlutým rámečkem

 
 

Na tomto obrázku je vidět, že se jednalo o uskupení několika dřevěných staveb. Jak je patrno z popisu okolních polností, hospodařil zde tehdy, v roce 1838, kdy proběhlo mapování, Krátký František.

 
   
                    
Stavení s č.p. 59 stojí v Příkosicích na parcele č.1 dodnes. V jeho sousedství je a bývalo stavení s p.č. 58, od něhož vedly směrem k č.p.59 dvě cesty. Ze současné katastrální mapy je patrné, že tyto cesty zde bývaly poměrně nedávno. Asi byly rozorány v rámci kolektivizace.  
   
 
Po původních cestách již není ani památky, zato přibylo mnoho nových stavení a průmyslových hal.  
   
 
 
Příkosice v roce 1913  
   
Při hledání v matrikách jsem narazil na velké množství záznamů, které nějak souvisí nebo mohou souviset s naším rodem:

   

Z matrik fary Mirošov

 
 
 

sn69 Příkosice 29.9.1705 pokřtěn Tomáš, bratr Alžběty otec Jiří Čada, matka Anežka ; † zemřel 27.10.1705

 
 

sn69 Příkosice 1.10.1705 pokřtěna Barbora sestra Doroty; otec Adam Kalvoda, matka Ludmila

 
 

sn81 Příkosice 13.8.1709 pokřtěn Bartoloměj, bratr Alžběty otec Jiří Čada, matka Anežka

 
 

Příkosice 20.1. 1726; pokřtěn Matěj, bratr Kateřiny; otec Matěj Wrátný; matka Kateřina

 
 

 Příkosice 2.3.1730; pokřtěn Václav, bratr Kateřiny; otec Matěj Wrátný; matka Kateřina bratr Kateřiny

 
 

Příkosice; 31.10.1730; pokřtěn Martin; otec Jan Wrátný; matka Kateřina

 
 

Příkosice 20.4.1732; pokřtěn Vojtěch, bratr Kateřiny; otec Matěj Wrátný; matka Kateřina

 

Příkosice 23.9.1733; pokřtěna Lidmilla, sestra Kateřiny ; otec Matěj Wrátný; matka Kateřina

 
 

Příkosice; 24.2.1749; pokřtěna Kateřina, sestra Jana; otec Václav Krátký; matka Dorota.

 
 

Příkosice; 6.1.1750; bylo pokřzeno dítě Franz Kaspar; otce Karla Angila; Matka Barobora

 
 
Příkosice; 3.9.1751; Antonín Zástěra okřtil dítě jménem Marigi, (sestra Jana) wczera narozene; otec Václav Krátký; matka Dorota  
   

Z matrik fary Spálené Poříčí

 

Dne 9.10.1718 byli oddáni Jakub, vlastní syn po nebožtíkovi Karlovi Andělovi, s poctivou pannou Lidmillou, vlastní dcerou Matěje Fraury? Oba poddaní panství Mirošovskému. Jedná se o první sňatek Jakuba Anděla

 
 

sn 50 Příkosice; †19.1. 1725 zemřel Jan , syn Jakuba Anděla, stáří 1,5 let (nevlastní bratr Anny)

 
 

sn 57 Příkosice †28.5.1726 zemřel Karel, syn Jakuba Anděla stáří 1 rok (nevlastní bratr Anny)

 
 
 

sn13 Příkosice, 25.4. 1727 se narodil a 26.4. byl pokřtěn Adam ; otec Jakub Anděl; matka Ludmila. Zemřel †9.3.1728 (nevlastní bratr Anny)

 
 
 

sn29 Příkosice, 4.5. 1729 se narodil a 5.5. byl pokřtěn Jan Antonín; otec Jakub Anděl uhlíř; matka Ludmila, která zemřela †13.2.1730. Jan zemřel †25.6.1730 ve věku 1 rok (nevlastní bratr Anny)  
 
 
sn46 Příkosice; 3.6.1731 se narodil a 4.6. byl pokřtěn Antonín již vlastní, mladší bratr Anny; otec Jakub Anděl, matka Alžběta druhá manželka Jakuba ; zemřel †15.6.1831  
 

sn74 Příkosice; 6.4.1734 se narodila a 7.4. byla pokřtěna Barbora mladší sestra Anny; otec Jakub Anděl, matka Alžběta

 

sn93 Příkosice; 20.1.1736 se narodil a 22.1. byl pokřtěn František Antonín bratr Anny; otec Jakub Anděl, matka Alžběta

 
 

sn111 Příkosice; 27.12.1737 se narodila a 28.12. byla pokřtěna Lidmilla mladší sestra Anny; otec Jakub Anděl, uhlíř, matka Alžběta

 
 
sn127 Příkosice; 31.10.1739 se narodila a téhož dne byla pokřtěna Máří Magdalena, sestra Anny; otec Jakub Anděl, matka Alžběta  
 
 
sn171 Příkosice; 28.7.1745 se narodil a 29.7. byl pokřtěn Jan Vavřinec,  bratr Anny; otec Jakub Anděl, matka Alžběta . Zemřel †13.9.1745