Kateřina Sýkorová rozená Vrátná

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

184

 
   
 Podle záznamu o úmrtí by se měla narodit podle věku v roce 1794 - 73 = 1721. Je s největší pravděpodobností pochována při kostele sv. Václava v Mirošově.

Kateřina se narodila v Příkosicích, stejně jako její sourozenci Matěj *1726; Václav *1730; Vojtěch *1732 a Ludmila *1733 (viz záznamy na stránce Příkosice. Ale v roce 1736 se už ve Štítově narodila další sestra Anna Marie a v roce 1739 Dorota. Také ze záznamu o sňatku Kateřiny s Ondřejem je patrné, že v té době již Vrátní žili ve Štítově: ...s Katerzinou cerou po nebost. Matiejovi Wratnim ze Stitova.... Ze záznamu o narození otce se dozvídáme, že i Matěj Vrátný se narodil ve Štítově. Ve Štítově také zemřel. Z toho plyne, že Vrátní pocházeli ze Štítova, ale nějaký čas žili v Příkosicích. Předpokládám minimálně od roku 1726, to se v Příkosicích narodil Matěj, do roku 1736, to se narodila již ve Štítově Anna Marie.