Dorota Krátká rozená Kalvodová

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

372

 
   
Provotní záznam o Dorotě je zápis o narození syna Jana.