okumentační stránka rodů Šerák, Kešner, Vítek, Vojtěch a Doležal obsahuje seznam osob těchto rodů, kde probant je Jaroslav Šerák. Osoby jsou řazené chronologicky podle ID,takže  i generace předků jdou chronologicky za sebou. U žen jsou uváděna jejich rodná jména. Všechny dokumenty týkající se dané osoby jsou na její stránce. Stačí kliknout na jméno. V úvodů je galerie rodinných dokumentů, které se mi podařilo naskenovat.Jaký bude jejich další osud a jak s nimi  vlastníci naloží nevím

 
     
 

Někdy na přelomu 19. a 20. století koupil můj praděd Čeněk Šerák se svojí ženou Antonií roz. Zimovou, dům s č.p. 93 na místě, kde se stýkají katastry Nuslí, Dolní a Horní Krče. Zbořen byl v rámci výstavby sídliště Pankráci v roce 1962. Zbylo jen pár fotek viz Fotoalba a tyto výkresy.Červeně zakreslená přístavba: „KOMORA“ sloužila jako dílna a později zde měla „vejmínek moje babička Marie Šeráková (Kešnerová). Chlév již nepamatuji. Místnost byla využita jako společná prádelna. Místnost na výkrese nahoře nad komorou sloužila jako předsíň a v levé části bylo vybudováno společné WC. K obytné části úplně vlevo byla přistavěna kolna, kde se skladovalo palivo. V levé části žil Vlastimil Šerák se svojí rodinou, v pravé části můj otec Rudolf Šerák s rodinou. U nás bydlela ještě Vlasta Weinpoldová, tehdy ještě svobodná Vítková (sestra mojí mámy). V počátku padesátých let 20. stol. přistavěl otec novou část (je vidět na fotkách, na výkrese by byla úplně vpravo - tedy na východní straně. V půdní vestavbě žila Jiřina Mašíčková s rodinou ( z počátku u nich bydlela babička Marie). Zbourání domu naše rodiny rozprášilo po Praze. Zde je dokument celý ve formátu pdf.

 
     
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastnické právo na dům č.p. 26 v Hošťalovicích, rodný dům mého dědy Jaroslava Vítka a mámy Emílie. Zde je dokument celý ve formátu pdf

 
     
 

 

 

Z uvedeného polohopisu je patrné, že chalupa v Hošťalovicích č.p. 26 na pozemku stála již v roce 1884. Není mi známo kdo ji postavil a v kterém roce. Na mapě Josefského katastru z roku 1838 však ještě nestojí. Dřevěná - východní část ( na dokumentu žlutě) byla zbořena mým dědou Jaroslavem Vítkem cca v r.1962. Kamenná část sloužila jako hospodářské stavení asi do konce 70. let 20.století. Z kamenné části zbyla pouze jižní obvodová zeď, která tvoří plot mezi parcelami Zahradníkových a Doležalových. Zde je dokument celý ve formátu pdf

 
     
 

 
 

Seznam osob

 
     

ID

Příjmení, příjmí, jméno

Ostatní, poznámka

 
 

Generace vnuků

 
10002 Petr Volek  
10001 Michaela Bochníčková  
9003 Petr Horn  
9002 Veronika Hornová  
9001 Michal Horn  
 

Generace dětí

 
10000

Šeráková Michaela

  Probant rodů Bochníček a Volek  
9000 Šeráková Jana   Probant rodu Horn  
 

Nultá generace

 
0 Šerák Jaroslav

N

O  

PROBANT

 
0 Šákrová Jana N  

Probant rodu Šákr a Baťka

 
 

První generace předků

1 Šerák Rudolf          
2 Vítková Emílie          
 

Druhá generace předků

3 Šerák Alois          
4 Kešnerová Marie          
5 Vítek Jaroslav          
6 Vojtěchová Marie          
 

Třetí generace předků

7 Šerák Čenek          
8 Zimová Antonie          
9 Kešner Václav          
10 Krátká Josefa          
11 Vítek Josef          
12 Koberová Anna          
13 Vojtěch Antonín          
14 Vítková Marie          
 

Čtvrtá generace předků

15 Šerák František N O Z    
16 Voříšková Barbora        
17 Zima Jan          
18 Homolková Antonie          
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
279            
28            
29            
30            
 

Pátá generace předků

31 Šerák František N O Z  Datum úmrtí je jen z indexu. Ověřit v matrice.Nedigitalizováno  
32 Hašková Ludmila N Z    
33 Voříšek František N O      
34 Chvalová Magdalena N Z    
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
51            
52            
53            
54            
55            
56            
57            
58            
59            
60            
61            
62            
 

Šestá generace předků

63 Šerák Jan   O Z    
64 Sazimová Anna N Z    
65 Hašek Josef N O Z    
66 Kautská Ludmila   Z    
67 Voříšek Jan   O      
68 Kokešová Veronika N      
69 Chvala Matěj   O Z    
70 Chobotská n. Dlabalová Marie Magdalena   Z    
71            
72            
73            
74            
75            
75            
77            
78            
79            
80            
81            
82            
83            
84            
85            
86            
87            
88            
89            
90            
91            
92            
93            
94            
95            
96            
97            
98            
99            
100            
101            
102            
103          

 

104            

105

           
106            
107            

208

           
109            

110

           
111            
112            
113            
114            
115            
116            
117            
118            
119            
120            
121            
122            
123            
124            
125            
126            

Sedmá generace předků

127 Šerák Tomáš N   Z    
128 ??? Anna        
129 Sazima Pavel     Z    
130 ???Anna   Z    
131 Hašek Jan   O Z    
132 Weinfurthová Kateřina N Z    
133 Kautský Josef          
134 ???Alžběta        
135 Voříšek Jan     Z    
136          
137 Kokeš Jan   O Z    
138 Štěpánová Ludmila   Z    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

Osmá generace předků

255 Šerák Jiří     Z    
256 ??? Kateřina        
257            
258            
259            
260            
261            
262            
263 Hašek Jan          
264          
265 Weinfurth Václav

N

O

Z    
266 Pešková Eva   Z    
267            
268            
269            
270            
271            
272            
273            
274            
275 Kokeš Jan     Z    
276 ??? Kateřina   Z    
277 Václav Štěpán    

Z

   
278          
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
510            
 

Devátá generace předků

 
             
531 Weinfurth Kryštof     Z    
532 ??? Dorota   Z    
533 Pešek Jan     Z    
534