Šerákovi z Liboce
 

okumentační stránka rodů Šerák, Kešner, Vítek, Vojtěch a Doležal obsahuje seznam osob těchto rodů, kde probant je Jaroslav Šerák. Osoby jsou řazené chronologicky podle ID, takže  i generace předků jdou chronologicky za sebou. U žen jsou uváděna jejich rodná jména. Všechny dokumenty týkající se dané osoby jsou na její stránce. Stačí kliknout na jméno. V úvodů je galerie některých rodinných dokumentů.

 
     
 

Někdy na přelomu 19. a 20. století koupil můj praděd Čeněk Šerák se svojí ženou Antonií roz. Zimovou, dům s č.p. 93 na místě, kde se stýkají katastry Nuslí, Dolní a Horní Krče. Zbořen byl v rámci výstavby sídliště Pankráci v roce 1962. Zbylo jen pár fotek viz Fotoalba a tyto výkresy.Červeně zakreslená přístavba: „KOMORA“ sloužila jako dílna a později zde měla „vejmínek moje babička Marie Šeráková (Kešnerová). Chlév již nepamatuji. Místnost byla využita jako společná prádelna. Místnost na výkrese nahoře nad komorou sloužila jako předsíň a v levé části bylo vybudováno společné WC. K obytné části úplně vlevo byla přistavěna kolna, kde se skladovalo palivo. V levé části žil Vlastimil Šerák se svojí rodinou, v pravé části můj otec Rudolf Šerák s rodinou. U nás bydlela ještě Vlasta Weinpoldová, tehdy ještě svobodná Vítková (sestra mojí mámy). V počátku padesátých let 20. stol. přistavěl otec novou část (je vidět na fotkách, na výkrese by byla úplně vpravo - tedy na východní straně. V půdní vestavbě žila Jiřina Mašíčková s rodinou ( z počátku u nich bydlela babička Marie). Zbourání domu naše rodiny rozprášilo po Praze. Zde je dokument celý ve formátu pdf.

 
     
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastnické právo na dům č.p. 26 v Hošťalovicích, rodný dům mého dědy Jaroslava Vítka a mámy Emílie. Zde je dokument celý ve formátu pdf

 
     
 

 

 

Z uvedeného polohopisu je patrné, že chalupa v Hošťalovicích č.p. 26 na pozemku stála již v roce 1884. Není mi známo kdo ji postavil a v kterém roce. Na mapě Josefského katastru z roku 1838 však ještě nestojí. Dřevěná - východní část ( na dokumentu žlutě) byla zbořena mým dědou Jaroslavem Vítkem cca v r.1962. Kamenná část sloužila jako hospodářské stavení asi do konce 70. let 20.století. Z kamenné části zbyla pouze jižní obvodová zeď, která tvoří plot mezi parcelami Zahradníkových a Doležalových. Zde je dokument celý ve formátu pdf

 
     
 

 
 

Seznam osob

 
     

ID

Příjmení, příjmí, jméno

Ostatní, poznámka

 
 

Generace pravnuků

 
     
9210 Adolf Zimmel  
9110 Matyáš Horn  
 

Generace vnuků

 
12000 Petr Volek  
11000 Michaela Bochníčková  
9300 Petr Horn  
9200 Veronika Hornová  
9100 Michal Horn  
 

Generace dětí

 
10000

Šeráková Michaela

  Probant rodů Bochníček a Volek  
9000 Šeráková Jana   Probant rodu Horn  
 

Nultá generace

 
0 Šerák Jaroslav

N

O  

Probant rodu Šerák a Vítek

 
0 Šákrová Jana N  

Probant rodu Šákr a Baťka

 
 

První generace předků

1 Šerák Rudolf N O Z    
2 Vítková Emílie N Z

Probant rodu Vítek

 
 

Druhá generace předků

3 Šerák Alois N O Z    
4 Kešnerová Marie N Z Probant rodu Kešner. Na stránce je též informace o Boženě, nevl. matce Marie  
5 Vítek Jaroslav N O Z    
6 Vojtěchová Marie N Z Probant rodu Vojtěch  
 

Třetí generace předků

7 Šerák Čenek N O Z

Na stránce Čeňka Šeráka je mnoho dalších dokumentů z archivu DP HMP

 
8 Zimová Antonie    

Stránka obsahuje policejní přihlášky rodiny a mapy míst, kde rodina žila.

 
9 Kešner Václav N O Z

Na stránce jsou informace  o rodině Doubravových, vzdálených příbuzných

 
10 Krátká Josefa N Z Probant rodu Krátký  
11 Vítek Josef          
12 Koberová Anna        
13 Vojtěch Antonín          
14 Vítková Marie        
 

Čtvrtá generace předků

15 Šerák František N O Z    
16 Voříšková Barbora N      
17 Zima Jan N O  

Datum sňatku je jen v indexu, ověřit v matrice.Nedigitalizováno ani matrika úmrtí

 
18 Homolková Antonie N      
19 Kešner Jan N O Z    
20 Nová Barbora N Z    
21 Krátký Jan Křtitel N O Z    
22 Sykorová Marie N Z    
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
 

Pátá generace předků

31 Šerák František N O Z  Datum úmrtí je jen z indexu. Ověřit v matrice.Nedigitalizováno  
32 Hašková Ludmila N Z    
33 Voříšek František N O      
34 Chvalová Magdalena N Z    
35 Zima František N O      
36 Vašáková Marie Magdalena        
37 Homolka Josef          
38 Košková Dorota N      
39 Kešner Josef N O      
40 Kratochvílová Barbora N Z    
41 Nový Josef N O Z    
42 Holubová Josefa N      
43 Krátký Ondřej N O Z    
44 Hochmonová Kateřina N Z    
45 Sýkora Matěj N O Z    
46 Wiltmanová Kateřina   Z    
           
 

Šestá generace předků

63 Šerák Jan   O Z    
64 Sazimová Anna N Z    
65 Hašek Josef N O Z    
66 Kautská Ludmila   Z    
67 Voříšek Jan   O      
68 Kokešová Veronika N      
69 Chvala Matěj   O Z    
70 Chobotská n. Dlabalová Marie Magdalena   Z    
71 Zima Tomáš N   Z    
72 Abrachová Dorota        
73 Vašák Matěj   O Z    
74 Haurová Kateřina N      
           
77 Košek Matěj          
78 Kunštová Josefa   Z    
79 Kešner Tomáš N O Z    
80 Kozlerová Marie   Z    
81 Vojtěch Kratochvíle N O Z    
82 Anna Fryaufová N Z    
83 Nový Jan N O      
84 Žihlová Kateřina N      
85 Holub Václav N O Z    
86 Zillichová Marie   Z    
87 Krátký Vojtěch     Z    
88 Vrátná Kateřina N Z    
89 Hochmon Jan N O Z    
90 Prantnerová Benigna N Z    
91 Sýkora Matěj N O Z    
92 Krátká Kateřina N Z    
93 ???   X      
94 Wiltmanová Barbora N Z    
           

Sedmá generace předků

127 Šerák Tomáš N   Z    
128 ??? Anna        
129 Sazima Pavel     Z    
130 ???Anna   Z    
131 Hašek Jan   O Z    
132 Weinfurthová Kateřina N Z    
133 Kautský Josef          
134 ???Alžběta        
135 Voříšek Jan     Z    
136          
137 Kokeš Jan   O Z    
138 Štěpánová Ludmila   Z    
           
143 Zima Josef     Z    
144 Zadinová Anna   Z    
           
149 Haura Vojtěch N O Z    
150 Vykoukalová Kateřina N Z    
           
159 Kešner Josef N O Z    
160 Hříbalová Kateřina        
161 Kozler Martin   O Z    
162 Hladová Eva N Z    
163 Václav Kratochvíle N O Z    
164 Marie Magdalena Portová N      
165 Josef Fryauf N O Z    
166 Barbora Svobodová N Z    
167 Nový Adam N        
168 Holečková Kateřina        
169 Žihlo Martin     Z    
170 ??? Kateřina        
171 Holub Václav N O      
172 Vonasková Kateřina N      
173 Zillich Jan          
174          
           
177 Vrátný Matěj     Z    
178 ??? Alžběty   Z    
179 Hochmon Josef N O Z    
180 Wiltová Barbora        
181 Prantner Václav N O      
182 Fišerová Anna N Z    
183 Sýkora Ondřej N O Z    
184 Vrátná Kateřina N Z    
185 Krátký Jan N O Z    
186 Andělová Anna N Z    
           
189 Wiltman Jan N O Z    
190 Kopová Justina   Z    
 

Osmá generace předků

255 Šerák Jiří     Z    
256 ??? Kateřina        
           
263 Hašek Jan          
264          
265 Weinfurth Václav

N

O

Z    
266 Pešková Eva   Z    
           
275 Kokeš Jan     Z    
276 ??? Kateřina   Z    
277 Václav Štěpán    

Z

   
278          
           
287 Zima Martin N

O

Z    
288 Peršáková Zuzana        
           
299 Haura Martin          
300 ???Kateřina        
301 Vykoukal Martin  

O

     
302 Slabihoudová Ludmila        
           
319 Kešner Ferdinand

N

       
320 ??? Anna        
321 Hříbal Havel   O      
322 Strnadová Veronika N Z    
323 Jan Kozler          
324          
325 Hlad Petr N

O

Z    
326 ??? Kateřina   Z    
327 Kratochvíle Šimon    

Z

   
328 ??? Rozina        
329 Port Jan   O      
330 Hennebachová Barbora N Z    
331 Fryauf Jan

N

O

     
332 Zelenková Marie Magdalena

N

     
333 Svoboda Matouš N O      
334 Lysá Anna N Z    
335 Nový Jan          
336 ??? Anna        
           
343 Holub Řehoř  

O

     
344 ??? Kateřina        
345 Vonasek Jan N O      
346 Houšková Anna N      
           
359 Šalomoun Hochmon   O Z    
360 Stachová Barbora N      
361 Wilt Jakub

N

  Z    
362 ??? Anna   Z    
363 Prantner Jan N O Z    
364 Plymlová Benigna N Z    
365 Fišer Václav     Z    
366 ??? Markéta   Z    
367 Sýkora Jan  

O

Z    
368 Lišková Eva

N

Z    
369 Vrátný Matěj N   Z    
370 ??? Kateřina   Z    
371 Krátký Václav N O      
372 Kalvodová Dorota N Z    
373 Anděl Jakub   O Z    
374 Čadová Alžběta        
           
379 Wiltman Antonín          
380 Zllichová Sabina  

Z

   
381 Khopf Martin          
382 Klyrová Kateřina        
           
 

Devátá generace předků

           
531 Weinfurth Kryštof     Z    
532 ??? Dorota   Z    
533 Pešek Jan     Z    
534          
           
575 Zima Václav  

O

     
576 Hurysová Kateřina        
577 Peršák Jan          
578          
           
639 Kešner Vít N O      
640 Čepeláková Kateřina        
           
645 Strnad Matěj   O      
646 Tučková Máři Magdalena N      
651 Hlad Jiří N O Z    
652 Hulková Anna   Z    
           
661 Hennebach Pavel     Z    
662 ??? Anna   Z    
663 Fryauf Jakub          
664 ??? Ludmila        
665 Jan Zelenka          
666 ??? Žofie        
667 Svoboda Jiří   O

Z

   
668 Šebková Markéta   Z    
           
691 Vonasek Václav N O      
692 Nepečená Veronika        
693 Houška Josef N   Z    
694 ??? Terezie   Z    
           
721 Stach Krištof          
722 ??? Kateřina        
723 Wilt Jan          
724 ??? Magdalena   Z    
           
727 Prantner Eliáš     Z    
728 ??? Markéta        
729 Plyml Jan   O Z    
730 Grejcarová Alžběta        
           
737 Liška Bartoloměj          
738 ??? Dorota        
739 Vrátný Václav          
740 ??? Dorota   Z    
           
743 Krátký Petr   O Z    
744 Blechová Maří Magdalena   Z    
745 Kalvoda Adam     Z    
746 ??? Ludmila   Z    
747 Anděl Karel          
748 ??? Anna        
749 Čada Jiří N O Z    
750 Laudinovská Anežka        
           

Desátá generace předků

1279 Kešner Vít     Z    
1280 ??? Marie   Z    
           
1293 Tuček Ondřej  

O

     
1294 Kubaštová Kateřina        
           
1303 Hlad Matěj          
1304 ??? Eva        
1305 Hulka Jiří          
1306          
           
1335 Svoboda Šimon    

Z

   
1336          
1337 Šebek Jiří     Z    
1338 ??? Marianna   Z    
           
1383 Vonasek Adam  

O

     
1384 Kočnová Anna  

Z

   
1385 Nepečený Václav          
1386          
1387 Houška Matěj          
1388 ??? Dorota        
           
1461 Grejcar Matěj          
1462 ??? Dorota        
           
1487 Krátký Jan     Z    
1488          
1489 Blecha Václav  

O

     
1490 Pavlojic Dorota        
           
1499 Čada Prokop          
1500 ??? Markéta        
1501 Laudinovský Jiří          
1502          
           

Jedenáctá generace předků

           
2587 Tuček Martin          
2588          
2589 Kubašta Jakub          
2590          
           
2769 Kočna Jiří          
2770          
           
2981 Pavlojic Jan          
2982