Jan Kobera

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

25

 
   
Jan je uváděn na výpise o narození dcery jako půlsedlák tj vlastník poloviny lánu tj cca 9ha. Jeho otec je na výpise o narození uváděn jako sedlák. Zemřel velmi mlád ve věku 30let na plicní neduh, možná tuberkulóza nebo zápal plic. Byl asi pochován v Turkovicích, protože se v Hošťalovicích nepohřbívalo do března 1877.