†Josefa Košková rozená Kunštová

 

Rodiště     Bydliště

ID

78

 
   
Podle záznamu o narození vnučky Antonie Zimové by měla pocházet z Chrášťan. Nenalezl jsem však záznam o narození ani záznam o sňatku. Rok narození je odvozen od data úmrtí a věku zesnulé 1790 - 28 = 1762. Zemřela tedy velmi mladá nedlouho po porodu dcerky Doroty, našeho předka.  

 

Výstřižek ze záznamu o narození vnučky Antonie

Výstřižek ze záznamu o narození dcery Doroty

 

..a matky Josefy z Chrasstan Kunsstow

...Josefa rodilá Kunstowa