†Antonie Zimová rozená Homolková

 

Rodiště     Bydliště

ID

18

Záznam o úmrtí bude pravděpodobně v matrice Netvořice36. zatím nedigitalizováno. Rovněž je nutné v této matrice ověřit sňatek.

 
   

 
   
 
 

 

 

 

 

 
   

 

 
   
 

322