Ludmila Kalvodová rozená ???

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

746

 
   
První zmínka o Ludmile je v záznamu o narození dcery Doroty. Rok narození je odvozen od data úmrtí: 1726-62= 1664