Matěj Chvala

 

Rodiště     Bydliště

ID

69

 
   
Matěj byl chalupník v Tismi č.10, na záznamu o úmrtí je uváděn jako podruh. Podle tohoto záznamu zemřel v požehnaném věku 110 let. Narodil by se tedy v roce 1823-110 = 1713. To však neodpovídá věku uvedenému v záznamu o sňatku s Magdalenou Dlabalovou. Bylo mu 61let, narodil by se tedy v roce 1793-61= 1732.
Matěj byl možná dvakrát, nebo i třikrát ženat. Poprvé se oženil s Rozinou (dohledal se jen záznam o jejím úmrtí, kde je uváděna jako Matěje Chvaly chalupníka manželka. Zemřela 9.10.1792:
 

 
Sňatek s Magdalenou Dlabalovou z Chrášťan uzavírá nedlouho po smrti Roziny, dne 29.1.1793
Třetí možný sňatek je s Marianou Chobotskou , neboť je uváděna v záznamu o sňatku dcery Magdaleny Voříškové. Ten by se měl uskutečnit v období 1793-1795. Nebyl ale nalezen ani v Chrášťanech, ani v Tismi.
Prvotní záznam je na výpisu o narození vnučky Barbory a výpis o narození dcery Magdaleny.
Pátrání po narození Matěje Chvaly bylo bezvýsledně provedeno v matrikách :
Benešov 4 matrika narozených (1708-1718)
Benešov 5 matrika narozených (1719-1736)
Index, Benešov 32 matrika narozených (1719-1736)
 

 
   

 
   
 

347