Domů

Tisem

 

 

 
omek tento [číslo popisné 10] byl vystavěn kolem roku 1840 od Františka Turka, píše se v kronice obce, který koupil od obce část pozemku za 16 zl. 80 kr. Po něm ujali jej manželé Václav a Marie Škvorovi a byl jim dle protokolu ze dne 28. května 1848 do vlastnictví připsán. Oni postoupili jej dle smlouvy z 26. července 1871 synu Josefu a jeho manželce Karolině Škvorovým. Domek drželi 11 roků.... Je zajímavé, že se kronikář nezmiňuje o tom, co se podařilo vyčíst z matrik. Že se 10.5.1796 v Tismi č.10 chalupníku Matěji Chvalovi narodila dcera Magdalena. To znamená, že dům č.10 zde byl dříve téměř o padesát let než uvádí kronika a patřil s největší pravděpodobností Matěji Dlabalovi. Magdalena se provdala 2.8.1825 za Františka Voříška, který se do chalupy č. 10 přiženil z Tlustic. František Voříšek je uváděn při narození dcery Barbory 20.4.1830  jako chalupník v Tismi č. 10. Takže převzal chalupu po Matěji Chvalovi. Barbora se provdala dne 25.11.1845 za Františka Šeráka, který se přiženil z Tvoršovic a který je v zápisech o narození dětí uváděn jako domkář v Tismi č. 10. Jako domkář v Tismi č. 10 je uváděn i v den své smrti 25.2.1866. Je tedy záhadou proč se jméno Chvala, Voříšek ani Šerák v kronice neobjevují. Bude nutné vše ověřit v gruntovních knihách Tismi.   
   

Z našich předků v obci žili:

 

 
   
   
   
 
 

Seznam míst v království Českém v roce 1913 

 
 
Skica stabilního katastru z roku 1840. Dřevěné stavení s č.p. 10 stávalo na parcele č. 11. Dnes na stejné parcele stojí  stavení s ev. č. 5    
 

Detail ze skicy stabilního katastru, kde je zakresleno dřevěné stavení s č.p. 10 (červeně) na parcele č.11, rodný dům Čeňka Šeráka   

 
 

Tady kdysi stávalo stavení s č.p. 10.  

 
 

Benešov 21 NOZ 1755 - 1791

 
 
 
sn102 Tisem 10; 30.4.1774 se narodila a 1. 5. byla pokřtěna Anna. Otec Matěj Chvala, podruh, matka Rosa.    
   

Benešov 22 N 1790 - 1831

 
 
 
 
Tisem 10; 17.9.1794 se narodila Barbora a 18.9. byla pokřtěna, sestra Magdaleny; otec Matěj Chvala domkář; matka Magdalena rodilá Dlabalová; †19.3.1807  
   
Tisem 10; 22.6.1826 se narodil a byl pokřtěn Jan Voříšek, bratr Barbory  otec: František Voříšek podruh, syn Janův podruha z Hořovic ??? Mariany Koškovy; matka Mariana dcera Matěje Chvaly podruha z Tismi N.10 a matky Mariany Chobotský z Chrášťan   
   
Sourozenci Čeňka Šeráka  
   
 
 
Tisem 10; 14.8.1849 se narodil a 15.8. byl pokřtěn Ján N. [Nepomuk], bratr Čeňka Šeráka; otec: Šerák František domkář v z Timě N 10 syn † Františka Šeráka svobodníka z Litichovic N 12, matky †Ludmilly Haškové z Semovic 7; matka: Voříšková Barbora dcera †Františka Voříška chalupníka z Tismě N 10, matky Mariany Chvalové z Tismě N10    
 
 
Tisem 10; 6.8.1851 se narodil a 7.8. byl pokřtěn František, bratr Čeňka Šeráka; otec: Šerák František domkář v z Timě N 10 syn † Františka Šeráka svobodníka z Litichovic N 12, matky †Ludmilly Haškové z Semovic 7; matka: Voříšková Barbora dcera †Františka Voříška chalupníka z Tismě N 10, matky Mariany Chvalové z Tismě N10  
 
 
 
 
Tisem 10; 9.2.1855 se narodil a 10.2. byl pokřtěn Josef, bratr Čeňka Šeráka; otec: Šerák František domkář v z Tismě N 10 syn † Františka Šeráka svobodníka z Litichovic N 12, matky †Ludmilly Haškové z Semovic 7; matka: Voříšková Barbora dcera †Františka Voříška chalupníka z Tismě N 10, matky Mariany Chvalové z Tismě N10; † 12.12.1873 a 14.12. byl pochován v Benešově. Zemřel na organickou vadu srdce v 18 letech, nebyl zaopatřen.  
 
 
Tisem 10,  22.9.1857  se narodil a 23.9. byl pokřtěn Václav, bratr Čeňka Šeráka; otec: Šerák František domkář v z Timě N 10 syn † Františka Šeráka svobodníka z Litichovic N 12, matky †Ludmilly Haškové z Semovic 7; matka: Voříšková Barbora dcera †Františka Voříška chalupníka z Tismě N 10, matky Mariany Chvalové z Tismě N10  
 
 
Tisem 10; 18.2. 1863 se narodil a 19.2. byl pokřtěn Matěj, bratr Čeňka Šeráka; otec: Šerák František domkář v z Timě N 10 syn † Františka Šeráka svobodníka z Litichovic N 12, matky †Ludmilly Haškové z Semovic 7; matka: Voříšková Barbora dcera †Františka Voříška chalupníka z Tismě N 10, matky Mariany Chvalové z Tismě N10  
 
 
 
 
Tisem 10; 26.6. 1867 se narodil a 27.6. byl pokřtěn Jakub, bratr Čeňka Šeráka; otec: Šerák František domkář v z Timě N 10 syn † Františka Šeráka svobodníka z Litichovic N 12, matky †Ludmilly Haškové z Semovic 7; matka: Voříšková Barbora dcera †Františka Voříška chalupníka z Tismě N 10, matky Mariany Chvalové z Tismě N10; †17.12.1868 ve věku roku a pěti měsíců na průjem a 19.12.1868 byl v Benešově pochován.