† Pavel Hennebach

 

Rodiště     Bydliště

ID

661

 
   
Podařilo se nalézt pouze záznam o Pavlově smrti, ze kterého je odvozen i rok jeho narození: 1724-48=1676.
Sňatek s Annou uzavřel před rokem 1702, protože se mu v tomto roce narodila první dcera Marie. Manželé Hennebachovi měli celkem pět dcer: Marie *24.8.1702; Marie Magdalena *22.7.1704; Barbora *20.4.1707; Barbora, náš předek *5.4.1708 a Kateřina *29.9.1709. Všechny záznamy jsou na stránce Podmokly.
 
   

K příjmení, příjmí Hennebach:
V matričních zápisech se toto jméno vyskytuje v několika podobách: Henepoch, Hennepach, Henepok, Henebach a Hennebach.
Zde je uváděna ta poslední podoba Hennebach. Jednoznačně se jedná o německé příjmení, které by mohlo mít v češtině význam asi "Slepičí potok" Henne = slepice a Bach =potok.