Domů   

   Podmokly

 

 

 
   
   

Z našich předků v obci žili:

 

 
   

     

 

Fotografie poskytla paní Blanka Smolková

 
 
Na mapě stabilního katastru z roku 1841 je šipkou označen dům s č.p. 22.    
   
 
Ze záznamu o sňatku Václava Kratochvíle a Madaleny Portové víme, že v době svatby tj. 31.5.1773 žila rodina Jana Porta v č.p.22. Na skice mapy stabilního katastru z r. 1841 je vidět, že červeně psané č.p.22 je na stavební parcele č.25 a tak tomu je dodnes.   
   

Portovi však žili v Podmoklech na více místech, jak je patrno z matričních výpisů. V č.p. 25 žila v r. 1778 rodina Antonína Porta a v č.p. 37 žila v r. 1775 rodina Václava Porta. Kde však žili  Portovi a rodina  Hennebachova před tímto datem již podle matrik nelze zjistit, protože číslování v Podmoklech byl provedeno asi v tomto roce. Možná že lze něco nalézt v gruntovních knihách.

 
   
 
Pohled na stavení č.p.22, kde žil podruh Jan Port a jeho rodina. Stavení v té době bylo celodřevěné  
 
 
Podmokly v "Seznamu míst království českého" v roce 1913  
   

Magdalena žila v době, kdy byl v Podmoklech objeven velký poklad zlatých keltských mincí o celkové váze asi 50 kg. Poklad objevil dne 12. června roku 1771 zemědělský nádeník Janota u rozvodněného podmokelského potoka.

 
   
 
V matrice Číhaná 02, kde jsou též z nejstarších zápisů pro obec Podmokly ( starší jsou již jen v matrice Číhaná 01, jsou velmi pěkné úvodní stránky k jednotlivým částem N O Z 1669-1714.  
   

Velice mi v bádání  pomohl dopis od paní Ireny Čapkové, která pochází rovněž z rodu Port z Podmokel, a které tímto děkuji. Její bádání nám dává obraz, jak mohutný to byl Podmokelský  rod:

 

Portovi jsou moji příbuzní z Podmokel, hodně jsem se jim věnovala, ale nějak jsem se potom zasekla a spíš se obrátila na rod mojí maminky ze Šumavy, kde mám hrozně moc zajímavý rod mlynářů.
Ale zpět k Portům. Mám nalezené předky od roku cca 1689 ( pouze odhad podle úmrtí), kdy se narodil Václav Port, 10.10.1722 se v Podmoklech oženil s Annou Malečkovou, měl mimo jiné děti syna Jana (můj předek). Ten se narodil 23.12.1732 a oženil 10.11.1756 s Marií Paterovou z Čilé. Ten by věkově mohl být otec Magdaleny, ale měli první dítě syna Václava v září 1757 a dalšího syna Matěje v únoru 1760, dceru Veroniku 1762, dvojčata Jana Václava a Annu 1765 ( uvedená matka Anna je podle mého názoru uvedena chybně a jedná se o Marii... podle kmotrů dětí), Marii Magdalenu 1769 a Annu 1775. Další jejich dítě jsem nenašla, včera jsem tuto část matriky znovu přečetla. Uvedený  Matěj měl syna Františka a ten jedinou dceru Josefu 1816, která si vzala Jana Rybáčka a tím skončili v Podmoklech Portové. Tato větev od syna Jana bydlela v čp. 37, doteď se tam říká u Portíků.
Dále pak mám ještě jednoho Jana Portu (cca 1701), s manželkou Veronikou ( sňatek nemám ) měl dcery Dorotku, Kateřinu, syna Josefa 1725 ( jediný se dožil dospělého věku a jeho děti zemřely malé ) a další dcery Ludmilu 1729  a Dorotku 1732, s další manželkou Barborou  ( sňatek 9.11.1732) měl syny Václava 1736, Josefa 1737, Václava  a Vojtěcha 1744 ( všichni zemřeli) a dceru Marii Magdalenu ( myslím, že jméno bylo psané dohromady ). Marie Magdalena se narodila 10. července 1741 a asi by to mohla být ona. Večer se podívám, jestli u úmrtí její matky Barbory 26.2.1769 není uvedeno čp.22.
Žádného dalšího Jana Portu jsem zatím nenašla a hlavní informaci pro mne, zda Václav (cca 1689) je sourozenec Jana ( cca 1701), zatím nemám. Na pátrání v matrice Drahoňova Újezda jsem zatím nenašla sílu.
Ještě v Podmoklech žil Antonín Port , podle dětí 1777 - 1779,  v čp. 25, ale ti se mi taky nějak ztratili, a pak mám cca deset jednotlivých Portů, kteří mi nikam nepasují....tak se do toho znova pustím.

 
   
Co se ještě objevilo v rodech Port a Hennebach v Podmoklech v letech 1702 - 1778  
   
 

Podmokly 25; dne 15.6.1778 zemřel Port Josef syn Antonína Porta ve věku 12 dní

 
 

Podmokly 25; dne 2.3.1777 zemřela Anna,  věk 8 dní, dcera Antonína Porta

 
 

Podmokly 37;13.4.1775 zemřel Václav Port ve věku 16 let a 7 měsíců, syn Jana Porta podruha

 
 

1.1.1767 zemřela Anna Marie ve věku 1 roku a 9 měsíců, dcera Jana Porta, podruha 

 
 

22.6.1765 byla pokřtěna dvojčata Jan Václav a Anna; otec Jan Porth podruh z Podmokel; matka Anna 

 
 

9.5.1759 byl pokřtěn František; otec Josef Porth podruh z Podmokel; matka Ludmilla

 
 

28.4.1758 zemřel Pavel syn Josefa Porta, věk 6 měsíců

 
 

17.1.1758 byl pokřtěn Pavel; otec Josef Porth podruh z Podmokel; matka Kateřina

 
 

10.9.1757 byl pokřtěn Václav; otec Jan Port domkář v Podmoklech; matka Marie

 
 

25.12.1756 zemřel Václav Port , podruh, ve věku 64 let

 
 

10.4.1744; z Podmokel; byl pokřtěn Vojtěch, bratr Marie Magdaleny ; otec Jan Porth domkář; matka Barbora

 
 

Podmokly; 30.8.1739 byl pokřtěn Václav asi bratr Marie Magdaleny ; otec  Jan Pordt, matka Kateřina. Tady jde zřejmě o chybný zápis u matky asi má být Barbora, ale nelze to prokázat.

 
 

Podmokly; 1.10.1737 byl pokřtěn Josef, bratr Marie Magdaleny;  otec  Jan Port, matka Barbora

 
 

Podmokly; 2.4.1736 byl pokřtěn Václav, bratr Marie Magdaleny; otec  Jan Port, matka Barbora

 
 

Podmokly; 31.3.1734 byla pokřtěna Kateřina sestra Marie Magdaleny; otec Jan Port, matka Barbora

 
 

Podmokly; 23.12.1732 byl pokřtěn Jan, otec Václav Port, matka Anna

 
 

Podmokly; dne 7.7.1732 zesnula Ludmila [*14.8.1729], nevlastní sestra Marie Magdaleny; dcera Jana Porta a 14.7.1732 zesnula Veronika, jeho první žena.

 
 
 

Podmokly; 26.6.1732 byla pokřtěna Dorota nevlastní sestra Marie Magdaleny; otec Jan Port, matka Veronika. Zesnula †25.7.1732

 
 

Podmokly; 14.8.1729 byla pokřtěna Ludmila, nevlastní sestra Marie Magdaleny; otec Jan Port, matka Veronika. Ludmila zesnula †7.7.1732 a za týden, dne †14.7.1732 zesnula Veronika, první žena Jana Porta

 
 

Podmokly; 5.9.1725 byla pokřtěna Anna, otec Václav Port, matka Anna

 
 

Podmokly; 7.3.1725 byl pokřtěn Josef, nevlastní bratr Marie Magdaleny; otec Jan Port, matka Veronika

 
 

Podmokly;  29.9.1709 byla pokřtena Kateřina, sestra Barbory,  otec Pavel Hennepoch, matka  Joanna ( Anna)

 
   
 

Podmokly; dne 20.4.1707 se narodila Barbora,sestra Barbory otec Pavel Hennepoch, matka Anna. Dne 5.4. 1708 se Pavlovi a Anně narodila další dcera Barbora. Domnívám se, že tato prvorozená Barbora, *1707, zesnula krátce po porodu, ale žádný zápis jsem nenalezl. Naším předkem byla s největší pravděpodobností druhorozená Barbora *  5.4. 1708

 
 

Podmokly;  22.7.1704 byla pokřtena Maria Magdalena, sestra Barbory, otec Pavel Hennepoch, matka Anna

 
 

Podmokly;  24.8.1702 byla pokřtena Maria, sestra Barbory, otec Pavel Hennepoch, matka Anna