Kateřina Koberová rozená Werneková

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

52

 
   
Kateřina se narodila v Řeplicích kaprálu Františku Wernekovi a Kateřině, rozené Zelené z Uhelné Příbrami. Více se mi o osudu rodičů nepodařilo zjistit. Zřejmě záhy zemřeli a Kateřina se stala schovankou Josefa Kosiny, sedláka z Hošťalovic č.p.14. To je statek, kde hospodařili Koberovi, takže se domnívám, že na zápisu o sňatku je chyba, zřejmě mělo být, že byla schovankou Josefa Kobery *5.8.1800, asi bratra Václava Kobery . Za  18 letého Jana Koberu se provdala jako 16 letá. Kromě Jana *5.4.1838, našeho předka, měli ještě syny Josefa *24.4.1840 a Václava *27.5.1843. Jan Kobera zemřel v 33 letech. Aby zabezpečila své děti, provdala se znovu asi půl roku po jeho smrti za Matěje Mojžíše ze Březinky. To jí bylo 32 let a Matějovi 25. Společně žili dál na statku Koberových č.p.14 a měli spolu dceru Kateřinu *25.1.1855 a syna Matěje *24.2.1859.  
Nepodařilo se nalézt záznam o jejím úmrtí. Pokud zemřela po roce 1875, je pravděpodobné, že záznam bude v  matrice uložené na matričním úřadu v Cholticích:  

 
   

 

   
 
 

 

 

 

řkfú Turkovice sign.4437 sn.20; 2.7.1854 sňatek Kateřiny Koberové a Matěje Mojžíše