Jan Kobera

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

25

 
   
Jan je uváděn na výpise o narození dcery jako půlsedlák tj vlastník poloviny lánu tj cca 9ha. Jeho otec je na výpise o narození uváděn jako sedlák. Zemřel velmi mlád ve věku 30let na plicní neduh, možná tuberkulóza nebo zápal plic. Byl asi pochován v Turkovicích, protože se v Hošťalovicích nepohřbívalo do března 1877.

Podařilo se dohledat ještě jeho vlastní sourozence: Josefa *24.4.1840 a Václava *27.5.1843. Protože se jejich ovdovělá matka znovu provdala za Matěje Mojžíše, dohledal jsem ještě nevlastní sourozence  Kateřinu *25.1.1855 a Matěje *24.2.1859. Všechny záznamy jsou na stránce Hošťalovic.