Barbora Vítková rozená Voženílková

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

48

 
   
Prvotní záznam je na výpisech o narození vnuka Josefa, kde je uváděna jako živá. Proto zemřela po roce 1857. Pochována byla asi v Turkovicích, protože v letech 1845 až 1877 se v Hošťalovicích nepohřbívalo.
Její oba synové jsou našimi předky Jan je předek mého dědy Jaroslava a Josef mé babičky Marie. Tím vzniká rodová smyčka - ztráta předků.
 

 

 
   
 
 

 

 

 

 
Protože bylo neúspěšně pátráno po jejím úmrtí v Turkovických matrikách, je nutné pátrat v Cholticích. Záznam o úmrtí bude asi v matrice farní úřad Turkovice územní rozsah: Hošťalovice, Březinka (1876-1947), Bílý Kámen (1876-1948), Holotín (1884-1949), Licomělice (1876-1947) původní signatura: K VIII, která je uložena na matričním úřadu městyse Choltice Pardubická 78 533 61 Choltice: