Josef Vítek

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

47

 
   

 

Podpis Josefa Vítka na matričním záznamu sňatku jeho nezletilého syna Josefa

 
   
Josef je první z rodu Vítků, který se objevuje v Hošťalovicích jako manžel Barbory, dcery Jana Voženílka tkalce z Hošťalovic č.8
Josef byl truhlářem a domkářem. Prvotní záznam je na výpisech o narození jeho vnuka Josefa, kde je uváděn jako živý. Proto zemřel po roce 1857. Pochován byl asi v Turkovicích, protože v letech 1845 až 1877 se v Hošťalovicích nepohřbívalo.
Jeho oba synové jsou našimi předky Jan je předek mého dědy Jaroslava a Josef mé babičky Marie. Tím vzniká rodová smyčka - ztráta předků.
 

 

 

 

 

 
   

 

 
   

Protože bylo neúspěšně pátráno po jeho úmrtí v Turkovických matrikách, je nutné pátrat v Cholticích. Záznam o úmrtí bude asi v matrice farní úřad Turkovice územní rozsah: Hošťalovice, Březinka (1876-1947), Bílý Kámen (1876-1948), Holotín (1884-1949), Licomělice (1876-1947) původní signatura: K VIII, která je uložena na matričním úřadu městyse Choltice Pardubická 78 533 61 Choltice: