Anna Pazderová rozená ???

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

442

 
   
Bohužel, více se nepodařilo o Anně Pazderové dohledat. Snad jen to, že Janovi porodila ještě tyto potomky: *30.10.1739 byl pokřtěn František; *3.10.1741 byl pokřtěn Tomáš. Ten zemřel na černé neštovice [variolis] †13.2.1746; *24.8.1744 byl pokřtěn Václav Bartoloměj a dne *12.10.1746 byla pokřtěna Dorota, rovněž náš předek. Opět dochází ke ztrátě předků. Všechny záznamy jsou na stránce Holotín.