†Josefa Nová rozená Holubová

 

Rodiště     Bydliště

ID

42

 
   
V matrikách pro obec Třenice se mi nepodařilo nalézt záznam o úmrtí Josefy