† Martin Zima

 

Rodiště     Bydliště

ID

287

 
   
Rodiče Martina Zimy žili původně v obci Chleby. Zde se jim po svatbě narodil *22.9. 1675 prvorozený syn Matěj. Další sourozenci se již narodili v Krňanech: *27.8.1679 byl pokřtěn Václav; *12.6.1681 byl pokřtěn Jan; *29.6.1683 byl pokřtěn Petr; *28.10.1685 byl pokřtěn Martin, náš předek; *23.2.1687 byl pokřtěn Matěj; *3.4.1689 byl pokřtěn Jiří; *16.12.1691 byl pokřtěn Tomáš a *21.10.1694 byla pokřtěna Alžběta. Všechny záznamy naleznete na stránce Krňan.

Martin se 14.11.1713 přiženil do Skalska, do rodiny Jana Peršáka a založil tak nový sedlácký rod Zimových ve Skalsku. Po sňatku se Zuzanou, dcerou Jana Peršáka měli tyto potomky: *24.8.1714 byla pokřtěna Kateřina; asi v  roce *1717 se narodil Josef, náš předek; *6.1.1718 byla pokřtěna Dorota; *16.2.1721 byl pokřtěn Matěj; *8.8.1723 byl pokřtěn Václav; *3.4.1725 byl pokřtěn Vojtěch; *5.7.1727 byla pokřtěna Anna; *24.5.1731 byla pokřtěna Marie Magdalena.Všechny záznamy a další podrobnosti jsou na stránce Sklaska.