Domů

   Krňany

 

 

 
o Krňan se Václav Zima s rodinou přistěhoval z Chlebů někdy v období let 1675 -1679, protože prvorozený syn Matěj se narodil ještě v Chlebech *22.9. 1675 a další syn Václav se narodil *27.8.1679 již v Krňanech. Zde se také narodili i další Václavovi potomci.

Bohužel na skice stabilního katastru z r. 1840 se jméno Zima již nevyskytuje, takže nevíme, kde stála usedlost kde Zimovi v Krňanech žili.

Krňany potkal stejný osud jako další obce z této oblasti v době německé okupace. Obec byla vysídlena do 15.9.1942, hned v první etapě záboru území vojsky SS v rámci zřízení výcvikového prostoru pro esesáky.   

 
   

Z našich předků v obci žili:

 

 

 

 
 
Skica z  josefského katastru 1840, kde už jméno Zima nikde není  
 
 
Seznam míst v království českém r.1913  
   

Sourozenci Martina Zimy

 
   
 
 

Krňany; *27.8.1679 byl pokřtěn Václav, bratr Martina; otec Václav Zima, matka Kateřina

 
 
 

Krňany; *12.6.1681 byl pokřtěn Jan, bratr Martina; otec Václav Zima, matka Kateřina

 
 
 

Krňany; *29.6.1683 byl pokřtěn Petr, bratr Martina; otec Václav Zima, matka Kateřina

 
 
 

Krňany; *23.2.1687 byl pokřtěn Matěj,  bratr Martina; otec Václav Zima, matka Kateřina

 
 
 

Krňany; *3.4.1689 byl pokřtěn Jiří, bratr Martina; otec Václav Zima, matka Kateřina

 
 
 

Krňany; *16.12.1691 byl pokřtěn Tomáš,  bratr Martina; otec Václav Zima, matka Kateřina

 
 
 

Krňany; *21.10.1694 byla pokřtěna Alžběta, sestra Martina; otec Václav Zima, matka Kateřina