Dorota Mračnová rozená ???

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

216

 
   
Bohužel nebyl objeven záznam o sňatku s Václavem, proto je zatím nemožné doplnit údaje, které by alespoň nastínily něco o osudu Doroty a jejich předcích.