Domů   

   LEŠKOVICE

 

 

 
   
   

Předkové v Leškovicích:

 

 

 

 
   

Povolání ovčáku bývalo povolání kočovné. Proto byl asi objeven jen jediný matriční záznam v Leškovicích se jménem Mračno. Asi pocházeli Mračnovi odjinud a shodou okolností, pravě v Leškovicích, se narodil Václav a pravě toto je ten jediný záznam, který se podařilo nalézt. Zřejmě také nějaký čas žili Mračnovi v obci Klášter (Klášter u Vilémova, dnes jeho součástí).Svědčí o tom zápis o sňatku Václava mladšího. Václav starší je uveden na záznamu o narození syna jako svobodník. To znamená, že nebyl poddaný žádné vrchnosti, kromě krále. V seznamu svobodníků ale uveden není. Kde v Leškovicích Mračnovi žili se nepodařilo nalézt.