František Wernek

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

105

 
   
První doklad, kde se objevilo jméno Františka Werneka je záznam o narození vnuka Jana Křtitele Kobery . Zde se můžeme dočíst, že František byl granátníkem u pěšího pluku č.28. Tento pluk byl doplňován z okresu Kutná Hora od roku 1770 do roku 1817. V tomto roce byl pluk dislokován do Prahy. Protože se pluk účastnil mnoha válek po celé Evropě, je možné, že František někde padl.   
   

Bylo bezvýsledně pátráno po sňatku v matrikách SOA Zámrsk, farnost Uhelná Příbram O1807-1833 sign. 786 a SOA Praha, matrika O1807 - 1863 obec Řeplice sign. Bohdaneč 07. Protože se záznam o sňatku nenalezl, nelze dále pátrat po jeho předcích. Rovněž bezvýsledné bylo pátrání v indexu narozených sign. Bohdaneč 09.  V období od 1759-1807 se jméno Wernek na farnosti nevyskytuje.