Domů

  

Chleby

 

 
imovi hospodařili v Chlebech ještě v roce 1840 jak to dokazuje skica stabilního katastru. Na statku č.p.11 to byl Josef Zima. Dokazují to zápisy na poměrně rozsáhlých polnostech. Jméno Zima se v Chlebech objevuje i v Berní rule z roku 1654. Je zde uveden nově osedlý (nový sedlák) Martin Zima. Je možné, že to byl otec Václava a Tomáše. Nejstarší matriční zápis je z 22.9. 1675. To se narodil Matěj, prvorozený syn Václava Zimy a jeho ženy Kateřiny rozené Hurysové z Blaženic. Záhy se ale rodina přestěhovala do Krňan, kde se narodili jejich další potomci. První narozený v Krňanech byl Václav *27.8.1679. V Chlebech, podle dalších záznamů o narození, žila rodina Tomáše Zimy a jeho ženy Kateřiny. V jakém příbuzenském vztahu byl k našemu rodu Zimů se mi nepodařilo zjistit.

Chleby potkal stejný osud jako další obce z této oblasti v době německé okupace. Obec byla vysídlena do 1.4.1943, v druhé etapě záboru území vojsky SS v rámci zřízení výcvikového prostoru pro esesáky.   

 
   

Z našich předků v obci žili:

 

 

 

 
   
   
 
 
Zápis v Berní rule Vltavsko, kde je v Chlebech uváděn jako nově osedlý Martin Zima, vlastnící 24 strychů polností ( necelých 7 ha). Mohl chovat dva koně, měl tři krávy, dvě jalovice a šest ovcí.  
 
 
   
   
 
Seznam míst v království českém r.1913  
   

Zimovi v Chlebech

 
Matrika Netvořice 01  
   
 
 

Chleby; 22.9.1675; byl pokřtěn Matěj, bratr Martina; otec Václav Zima, matka Kateřina

 
 
 

Chleby; 21.8.1688; byla pokřtěna Ludmila; otec Tomáš Zima, matka Kateřina

 
 
 

Chleby; 11.2.1691; byl pokřtěn Matěj; otec Tomáš Zima, matka Kateřina

 
 
 

Chleby; 9.8.1693; byla pokřtěna Marianna; otec Tomáš Zima, matka Kateřina

 
 
 

Chleby; 17.7.1696; byl pokřtěn Jakub; otec Tomáš Zima, matka Kateřina