Šerákovi z Liboce

 
   

ODOVÉ VAZBY. Původně jsem zamýšlel graficky znázornit celý rozrod a  vývody se všemi osobami na jednom obrázku. Pokud jsem měl v databázi asi 50 osob to nebyl problém. Ale jak se databáze rozrůstala, zvolil jsem toto řešení. Na obrázku dole vidíte grafické znázornění  rodových vazeb. Kliknutím na jméno otevřete stránku nejstaršího nalezeného předka tohoto jména. K detailnímu zkoumání jednotlivých rodových vývodů slouží   schémata vývodů Šerák  , Šákr, Kešner, Vítek , Vojtěch a Doležal  a stránky jednotlivých obcí, kde naši předci žili , pracovali, kde měli své děti, prožívali chvíle radosti i smutku a kde byli nakonec téměř  všichni pochováni.

Vše předělávám a postupně doplňuji. Začal jsem rodem Šerák .