Magdalena Doležalová rozená ???

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

944

 
   
Jediné co se podařilo objevit je záznam o úmrtí. Bylo neúspěšně  pátráno po záznamu o sňatku v matrikách ř.k.f.ú. Turkovice a Zbyslav.  
Březinečtí Doležalovi zřejmě pocházeli z Hošťalovic, protože synové Josef, Jan a Václav se narodili v Hošťalovicích. Znamená to, že se do Březinky přestěhovali v rozmezí let 1737 až 1739, protože Matěj, náš předek, se narodil již ve Březince (*20.1.1740).  

Magdalena porodila Matějovi ještě tyto potomky: Mařena *1730 - †1.4.1734; Josef *2.3.1733 -†23.6.1736; Jan *19.6.1735 - †10.4.1754; Václav *13.10.1737 - †13.1.1772; Anna *23.3.1742 - †29.4.1742; Marie Magdalena *16.7.1743 - †7.3.1755; Anna *24.7.1746 - †13.8.1746.