Matěj Kobera

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

929

 
   
Byl objeven jen záznam o úmrtí. Prvotní údaj o Matějovi je v záznamu o sňatku dcery Doroty. Nepodařilo se prokázat žádný příbuzenský poměr k rodu Koberů z Hošťalovic, např. Martin Kobera * okolo 1671 nebo jeho syn Martin Kobera *okolo 1705.