Benigna Hochmonová rozená Prantnerová

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

90

 
   
Prvotní doklady o její osobě nalézáme v zápisu o narození jejího vnuka Jana Křtitele a její pravnučky (mé prababičky) Josefy výpis o narození a zápisy o narození a oddání její dcery Kateřiny.
V zápisech jsou rozdíly ve psaní jména, například v záznamu o narození je otec uveden jako Plantner .
V zápisu narození její dcery je uvedeno špatné jméno Fišarová. Na ostatních dokumentech je Prantnerová.