Jan Hochmon

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

89

 
   
Jan Hochmon případně Hochmonn byl podruhem (Inwohner). Znamená to, že žil v Dobřívi se svoji rodinou v podnájmu. Svědčí o tom i neustále stěhování po Dobřivi, jak je patrné z různých záznamů v matrikách. Nevlastnil žádnou nemovitost ani pole. Na výpisu o sňatku dcery je uveden jako uhlíř - pálil v milířích dřevěné uhlí stejně jako jeho otec. Že byl uhlířem je uvedeno i v záznamu o jeho úmrtí.

Prvotní doklady o jeho osobě nalézáme u vnuka Jana Křtitele a jeho pravnučky (mé prababičky) Josefy v zápisu o narození a zápisy o narození a oddání jeho dcery Kateřiny.

Na různých pozdějších záznamech se objevují různé varianty jména: Hofman, Hochman, Hochmonn, Hoffmon i Hoffmann