†Marie Holubová rozená Zillichová   

 

Rodiště     Bydliště

ID

86

 
   
Prvotně se objevuje v záznamu o narození vnučky Barbory ale je zde uvedena jako Anna. Možná, že byla křtěna jako Anna Marie, ale v ostatních, zatím objevených záznamech je uváděna jako Marie.

Byla dcerou Jana Zillicha, panského kočího "z panství Zanensberg". To bude asi hlavní důvod, proč se nepodařilo objevit záznam o narození. A Zanensberg, či možná Sahnensberg jsem nikde neobjevil. Podle záznamu o úmrtí možná pocházela ze vsi Streblus?  to by mohla být Třebnuška, která je dne součástí Zbiroha, ale v příslušné matrice narozených se jméno Zillich neobjevuje. V Terešově žila Marie v době svého sňatku, dcera Josefa se narodila již v Hlohovičkách, kam se někdy před rokem 1817 rodina přestěhovala.

Její příjmení je rovněž uváděno různě:
Na záznamu o sňatku: Zilch,
Na záznamu o úmrtí Zilich
Na záznamu o narození dcery Josefy Cilih
Na záznamu o sňatku dcery Zillich
Zde jsem použil poslední variantu, tedy Zillich, Zillichová