Jiří Vozáb

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

823

 
   
Více se mně o Jiřím Vozábovi nepodařilo objevit. Poprvé se o jeho existenci dozvídáme ze záznamu o sňatku jeho syna Jakuba.