Václav David

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

817

 
   
Více jsem bohužel o Václavu Davidovi nezjistil. Že je otcem Alžběty je patrné ze záznamu o jejím sňatku s Vilémem Martincem.