Jiří Martinec

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

815

 
   
Více jsem bohužel o Jiřím Martincovi nezjistil. Že je otcem Viléma je patrné ze záznamu o Vilémově sňatku.