Jan Schrajber

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

789

 
   
Podařilo se pouze objevit záznam o úmrtí Jana a z tohoto záznamu je odvozen i přibližný rok jeho narození: 1741-56= 1685. Pravděpodobně se narodil v Bukovině. Vzhledem k tomu, že žil v Bukovině, existuje možná nějaký vztah k Václavu Šrajbrovi, který žil v Bukovině kolem roku 1750.