Jan Schrajber

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

789

 
   
Podařilo se pouze objevit záznam o úmrtí Jana a z tohoto záznamu je odvozen i přibližný rok jeho narození: 1741-56= 1685. Pravděpodobně se narodil v Bukovině. Děti Jana Šrajbra a Kateřiny, aniž by to někdo mohl tušit, jsou našimi předky. Vzájemné sňatky jejich potomků o několik generací později způsobují ztrátu předků. Ty vztahy jsou nesmírně komplikované, proto jsem to vyjádřil graficky.