Lukáš Voženílek

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

783

 
   
Jediná stopa o Lukášovi je záznam o sňatku syna Jakuba, kde je uveden jako jeho otec a to, že žil v Rašovech. Více se nepodařilo dohledat. Zemřel v intervalu mezi léty 1681 (předpokládané narozeni syna Jakuba) a před 28.9.1734 to je den sňatku syna Jakuba, kde je Lukáš uveden již jako zesnulý.