Petr Krátký

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

743

 
   
Rok narození Petra je odvozeno od záznamu o úmrtí: 1722-48=1674