Krištof Stach

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

721

 
   

Prvotní doklad o Krištofovi je záznam o narození dcery. Nepodařilo se dohledat záznam o sňatku. Je ale velmi pravděpodobné, že Kryštof pocházel ze Strašic. Datum narození nelze dohledat, protože neexistuje pro toto období matrika.
Nepodařilo se dohledat ani záznam o úmrtí. Lze ale předpokládat, že zemřel ve Strašicích a zde byl i pochován.