†Kateřina Kešnerová rozená Čepeláková .

 

Rodiště     Bydliště

ID

640

 
Jediný a prvotní doklad o Kateřině je výpis o jejím sňatku s Vítem Kešnerem. Protože se mi nepodařilo přečíst odkud pocházela, nezjistil jsem ani datum jejího narození. Nepodařilo se nalézt ani záznam o úmrtí.

Kateřina a Vít Kešner měli, krom Ferdinanda, ještě tyto potomky: *25.7.1721; byla pokřtěna Anna; *27.1.1724; byl pokřtěn Matěj; *9.9.1725; byla pokřtěna Ludmila a *30.11.1727; byl pokřtěn Ondřej. Všechny záznamy jsou na stránce Drozdova.