Kateřina Pazderová rozená Turinová

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

62

 
   
Protože otec Kateřiny třikrát ovdověl a byl čtyřikrát ženat, měla Kateřina řadu nevlastních sourozenců. Všichni jsou uvedeni na stránce Martina Turiny. Zde uvádím je vlastní sourozence, kde matkou byla Kateřina, rozená Mráčková: *7.10.1797 byl pokřtěn Matěj; *30.9.1799 byl pokřtěn Josef; *28.8.1802 byla pokřtěna Anna.  Všechny záznamy jsou na stránce Škudly.  
   
Další potomci Tomáše a Kateřiny : dne *2.9.1820 se narodil Jan; dne *19.6.1823 se narodil Josef; dne *19.3.1825 se narodila a 20.3. byla pokřtěna Anna; dne 16.2.1832 se narodili František a Václav, ten zemřel  †27.5.1832; dne *10.2.1834 se narodila Kateřina, zemřela †4.6.1834; dne 10.2.1834 se narodila Marie, zemřela  †20.9.1838. Všechny záznamy jsou na stránce Holotína