Anna Mráčková rozená Zitová

 

Rodiště     Bydliště

ID

 

54

 
   
Příjmení Zita se též vyskytuje na některých dokumentech v podobě Zitta. V tomto rodokmenu je použita varianta Zita .Bezvýsledně jsem pátral po záznamu o sňatku před rokem 1835 v matrice turkovické pro obec  Holotín i svinčanské matrice pro obec Jedousov. Nebyl též nalezen záznam o úmrtí. Pokud zemřela po roce 1876 je zápis pravděpodobně v matrice Turkovice K VIII, která je uložena na matričním úřadu městyse Choltice Pardubická 78 533 61 Choltice